Eisen die Het Nieuwe Wonen Rivierenland stelt aan de aanbieders

De bedrijven die hier vermeld staan (op het Energieloket van Het Nieuwe Wonen Rivierenland), moeten minimaal voldoen aan de voorwaarden die hieronder in de tabel vermeld staan.De bedrijven die worden  aangemerkt als “Erkende aanbieder” op deze website, kunnen naast het naleven van onderstaande voorwaarden,  ook minimaal 3 positieve referentieprojecten uit de regio aandragen die door ons gecontroleerd kunnen worden. Deze bedrijven zijn bovendien gevestigd in één van de tien gemeenten in de regio Rivierenland.

 

 Discipline
  Kwaliteitseis
 Uitvoerende bouw  Lidmaatschap NVBU, Bouwend Nederland en/of Bouwgarant aannemer
 Installateurs Uneto-VNI en/of Relevante SEI erkenning ( (KvINL,
bijvoorbeeld PV, warmtepompen, verwarmingssytemen,
etc.)
 Isolatiebedrijven Gecertificeerd door IKOB-BKB of Venin
 Schilders / Glaszetters  Erkenning door Stichting AF/GBO glascertificaat
 Energieadviseurs  Zelf BRL 9500-00-01 en 02 gecertificeerd BRL 8010 gecertificeerd Infrarood   volgens level 1 NEN 13187 Na-isolatie knelpunten beoordelen volgens NEN EN-   ISO13788
 Architecten   Lidmaatschap BNA
 Makelaars  Lidmaatschap beroepsorganisatie
 Financieel adviseurs  Certificaat Erkend Financieel Adviseur (SEH)

 

Tevens gaan bedrijven akkoord met:

  • Het plaatsen van gecontroleerde klantreviews door Het Nieuwe Wonen Rivierenland. Deze worden altijd eerst met het bedrijf van tevoren gedeeld, waarbij zij nog gevraagd wordt te reageren op de review. Eindredactie ligt bij HNWR.
  • Een Graydon check ‘financieel gezond bedrijf
  • Het delen van informatie omtrent de uitgevoerde maatregelen bij klanten aangedragen via Het Nieuwe Wonen Rivierenland , onder andere via een Verwerkersovereenkomst.
  • Het Nieuwe Wonen Rivierenland behoudt te allen tijde de bevoegdheid om bedrijven te weigeren of te verwijderen van het digitaal Energieloket ‘Het Nieuwe Wonen Rivierenland’.

 

Bedrijven zijn te allen tijde gerechtigd:

  • Wijzigingen op te geven inzake de vermelde webteksten, mits deze voldoen aan de eisen hierboven gesteld.
  • Zich zonder opgaaf van reden zich terug te trekken van de website.

 

Het Nieuwe Wonen Rivierenland en de betreffende aanbieder zullen bovenstaande voorwaarden in een overeenkomst verder formaliseren. Het Nieuwe Wonen behoudt het recht om een vergoeding te vragen voor vermelding op de website in de toekomst.