Wil je jouw gasverbruik minderen of zelfs overgaan op een andere manier van verwarmen? Dat kun je doen door middel van een warmtepomp of zonneboiler. Na installatie hiervan kun je aanspraak doen op de ISDE-subsidie. Hierdoor krijg je een deel van de aanschafkosten terug. De omvang van dit bedrag hangt af van de soort installatie die je kiest en de energieprestatie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u dus eerst de installatiemaatregel toepassen in uw woning.

Het subsidieplafond is in 2019 verhoogd van 60 naar 160 miljoen. Kijk hier hoeveel er aan subsidie is aangevraagd op dit moment. Je hebt tot 31 december 2019 tijd om de subsidie aan te vragen.  Is het budget voor dit jaar al opgemaakt? In dat geval kan je binnen 12 maanden een nieuwe aanvraag indienen. Je kunt dan aanspraak maken op het budget van het volgende jaar.

Let op 

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie voor pelletkachels, biomassaketels komen te vervallen. Dit geldt ook voor alle apparaten in nieuwbouwpanden. Lees meer hierover in het nieuwsbericht Veranderingen in subsidie duurzame energie (ISDE) van RVO.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron, zoals lucht, bodem of grondwater. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 1000 en € 2.500. Bovendien moet de warmtepomp voorkomen in de lijst van goedgekeurde warmtepompen van het RVO. Hieronder lees je de belangrijkste voorwaarden:

  • De warmtepomp moet deel uitmaken van een verwarmingstoestel
  • Laat de warmtepomp installeren door een deskundig installateur
  • De soort warmtepomp betreft een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen komen niet in aanmerking.
  • Het ruimteverwarmingstoestel mag maximaal een vermogen hebben van 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie

Zonneboiler

Met een zonneboiler kunt u met behulp van een zonnecollector warmte onttrekken aan zonlicht en dit gebruiken voor verwarming en warm tapwater. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat, de energieprestatie en de jaaropbrengst. Het gaat om een bedrag van ongeveer 500 euro per apparaat. De belangrijkste voorwaarden voor een zonneboiler zijn:

  • De collectoren hebben een maximale apparatuuroppervlakte van 200m2
  • De zonneboiler is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie
  • Laat de zonneboiler installeren door een deskundig installateur. Zie onze lijst van lokaal erkende bedrijven. 

Isolatiesubsidie

Kijk eerst of je de energievraag van jouw woning kunt verminderen. Om jouw woning geschikt te maken voor een andere manier van verwarmen dan gas is een goede isolatiewaarde benodigd. Voor energiebesparende maatregelen kun je gebruik maken van de SEEH-regeling. Ook kleinere maatregelen en elektricteitsbesparende maatregelen kunnen daaraan bijdragen. Een energiecoach kan je hierbij helpen.

Meer informatie 

Neem contact met ons op

Heb je verder nog vragen over de ISDE-subsidie? Of over het overstappen op een duurzame manier van verwarming? Wij kunnen hierbij helpen.
Neem gerust contact met ons op.