Wil je jouw gasverbruik minderen of zelfs overgaan op een andere manier van verwarmen? Dat kun je doen door middel van een warmtepomp, zonneboiler of een pelletkachel- of ketel. Na installatie hiervan kun je aanspraak doen op de ISDE-subsidie. Hierdoor krijg je een deel van de aanschafkosten terug. De omvang van dit bedrag hangt af van de soort installatie die je kiest en de energieprestatie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u dus eerst de installatiemaatregel toepassen in uw woning.

Het subsidieplafond is in 2019 verhoogd van 60 naar 160 miljoen. Op dit moment is er 89 miljoen geclaimed aan aanvragen. Je hebt tot 31 december 2019 tijd om de subsidie aan te vragen.  Is het budget voor dit jaar al opgemaakt? In dat geval kan je binnen 12 maanden een nieuwe aanvraag indienen. Je kunt dan aanspraak maken op het budget van het volgende jaar.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron, zoals lucht, bodem of grondwater. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 1000 en € 2.500. Bovendien moet de warmtepomp voorkomen in de lijst van goedgekeurde warmtepompen van het RVO. Hieronder lees je de belangrijkste voorwaarden:

 • De warmtepomp moet deel uitmaken van een verwarmingstoestel
 • Laat de warmtepomp installeren door een deskundig installateur
 • De soort warmtepomp betreft een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen komen niet in aanmerking.
 • Het ruimteverwarmingstoestel mag maximaal een vermogen hebben van 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie

Zonneboiler

Met een zonneboiler kunt u met behulp van een zonnecollector warmte onttrekken aan zonlicht en dit gebruiken voor verwarming en warm tapwater. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat, de energieprestatie en de jaaropbrengst. Het gaat om een bedrag van ongeveer 500 euro per apparaat. De belangrijkste voorwaarden voor een zonneboiler zijn:

 • De collectoren hebben een maximale apparatuuroppervlakte van 200m2
 • De zonneboiler is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie
 • Laat de zonneboiler installeren door een deskundig installateur. Zie onze lijst van lokaal erkende bedrijven. 

Pelletkachel of ketel

Met een pelletkachel kun je  houtsnippers of pellets stoken en omzetten in warmte. Voor elke kW van een pelletkachel krijg je 50 euro aan subsidie. Het minimum aan subsidie is 500 euro.  De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het wordt automatisch gestookt op houtpellets
 • Het heeft een gesloten voorkant
 • Een vermogen van 5 tot 500 kW
 • Laat de warmtepomp installeren door een deskundig installateur

 

Isolatiesubsidie

Kijk eerst of je de energievraag van jouw woning kunt verminderen. Om jouw woning geschikt te maken voor een andere manier van verwarmen dan gas is een goede isolatiewaarde benodigd. Voor energiebesparende maatregelen kun je gebruik maken van de SEEH-regeling. Ook kleinere maatregelen en elektricteitsbesparende maatregelen kunnen daaraan bijdragen. Een energiecoach kan je hierbij helpen.

Meer informatie