Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 12 miljoen voor Vve’s die hun gebouw willen verduurzamen. Als je minimaal 2 isolerende maatregelen uitvoert, kom je in aanmerking voor deze subsidie. Ook is er subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen. Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waar je goed aandacht aan moet besteden. Om een tot een effectief renovatietraject te komen kan het verstandig zijn een energieadvies aan te vragen. Hiervoor is ook subsidie vrijgemaakt.

De Vve subsidie is bedoeld voor Vve’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.  De eigenaren van de Vve moeten zelf de betreffende woningen bewonen en deze mogen niet verhuurd worden.

Subsidiebudget voor VvE’s

Het totaalbudget voor energiebesparende maatregelen voor 2019 is €12 miljoen. Voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding is dit €2 miljoen. Van het huidige budget voor energiebesparende isolatiemaatregelen is per december 2019 meer dan de helft nog beschikbaar . Het budget voor energieadvies is voor meer dan driekwart nog niet verleend.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Als je als Vve meer dan 2 isolerende maatregelen uitvoert kan je subsidie aanvragen. Er zijn verschillende manieren mogelijk om met behulp van subsidie energiebesparing te realiseren. Dit kan met isolerende maatregelen, aanvullende maatregelen of een ‘zeer energiezuinig pakket’. Deze subsidie moet voor elk gebouw apart aangevraagd worden. Onder isolerende maatregelen wordt het energiezuiniger maken van de bestaande thermische schil verstaan.

 

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen: dak, spouwmuur, gevel, vloer, bodem, HR++-glas, Triple-glas, gevelpanelen
 • Aanvullende maatregelen: ventilatiesysteem, isolerende deuren, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem, slimme thermostaat
 • Zeer energiezuinig pakket: dit is een samenhangend pakket van maatregelen waarbij de gehele thermische schil zeer goed wordt geïsoleerd. In dat geval kom je per woning in aanmerking voor 4000,- euro extra subsidie. Op deze manier maak je het gebouw ook meteen gereed voor NOM (Nul Op de Meter).

 

Isolatiewaarden en oppervlakte-eisen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de isolatiemaatregelen aan verschillende eisen voldoen. Hieronder ziet u per maatregel wat de eisen zijn en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

 

Eisen en subsidiebedragen energiebesparende isolatiemaatregelen

Isolatiemaatregel

Minimale isolatiewaarde

Minimale oppervlakte* in m2

Etagewoning

Subsidie per m2

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

13

€ 5

Gevelisolatie (binnen of buiten)

Rd ≥ 3,5

13

€ 25

Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

Minimaal 70% van de gehele oppervlakte

€ 20

Zolder-/vlieringisolatie

Rd ≥ 3,5

Minimaal 70% van de gehele oppervlakte

€ 5

Vloerisolatie

Rd ≥ 3,5

Minimaal 70% van de gehele oppervlakte

€ 7

Bodemisolatie (eventueel in combinatie met vloer)

Rd ≥ 3,5

Minimaal 70% van de gehele oppervlakte

€ 4

HR++ glas

U ≤ 1,2

8

€ 35

Triple-glas** in combinatie met isolerend kozijn

U ≤ 0,7 (triple-glas)

U ≤ 1,5 (kozijn)

8

€ 100

Panelen in combinatie met HR++ glas

U ≤ 1.2

8

€ 15

Panelen in combinatie met triple-glas** en met isolerend kozijn

U ≤ 0,7 (paneel)

U ≤ 1,5 (kozijn)

8

€ 75

Energiebespaarlening voor Vve

Naast de subsidieregeling voor Vve’s kan je ook een energiebespaarlening aanvragen.
Lees hier meer over de energiebespaarlening.

De  belangrijkste voorwaarden op een rijtje

 • Dien voordat je begint aan de renovatie van het gebouw je aanvraag in voor energiebesparende maatregelen;
 • Je moet minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren. Voor dak/vloer/bodemisolatie moet je 70% van het gehele oppervlak isoleren. Houdt er rekening mee dat je voldoet aan de minimale isolatiewaarden;
 • Naast deze energiebesparende isolatiemaatregelen kun je deze aanvullen met de eerder benoemde aanvullende maatregelen. Of kies voor een zeer energiezuinig pakket of NOM. In dat geval wordt er per woning voor 4000,- euro extra subsidie toegekend;
 • Jouw vereniging moet de maatregelen bij de subsidieaanvraag laten uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving;
 • De energiebesparende maatregelen moeten binnen 12 maanden zijn uitgevoerd;
 • Voor het zeer energiezuinig pakket is deze uitvoeringstermijn 24 maanden;
 • Isolerende maatregelen mogen gecombineerd worden met de uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Echter zijn deze uitgesloten van subsidie en telt het extra oppervlak helaas niet mee;
 • Bij subsidieaanvragen tussen de 25.000 en 125.000 euro kan je in overleg met het RVO een voorschot krijgen. Alles onder dit bedrag wordt in één keer uitbetaald;
 • Wil je de maatregelen uitvoeren voordat de aanvraag is behandelt? Dat kan. Alleen is dat wel op eigen risico.

Uitvoerdersformulier

 • Om een aanvraag te kunnen doen moet je eerst een uitvoerdersformulier met de bijhorende isolatiemaatregelen invullen. Voor elke uitvoerder moet een apart uitvoerdersformulier ondertekent worden;
 • Er bestaan twee versies van het uitvoerdersformulier. Let op dat je het formulier voor energiebesparende isolatiemaatregelen of het Zeer Energiezuinig Pakket nodig hebt;
 • De bouwbedrijven moeten nauwkeurig de hoeveelheid oppervlak of aantal van de maatregelen aangeven en dat deze aan de eisen en voorwaarden voldoen.

Wij hebben alleen de belangrijkste voorwaarden hier voor je neergezet. Ben je geïnteresseerd in wil je alle voorwaarden weten?
Lees ze hier.

Neem contact met ons op

Heb je verder nog vragen over de SEEH voor Vve’s? Wij kunnen je helpen om goed voorbereid een aanvraag te doen. Neem gerust contact met ons op.