Over Het Nieuwe Wonen Rivierenland

 Samen met de 10 gemeenten van de regio Rivierenland en energiecoöperaties is het Energieloket Rivierenland ontwikkeld: een toegankelijk startpunt voor particuliere wooneigenaren met vragen over energiebesparing en -opwekking. Het Energieloket is onderdeel van Het Nieuwe Wonen Rivierenland en ontstaan naar aanleiding van het Landelijk Energie Akkoord, dat gemeenten verplicht om zich actief in te spannen om huizen te verduurzamen.

Op 20 mei 2016 opende Ronald van Meygaarden, wethouder van de gemeente Geldermalsen, opende het energieloket officieel: ”Als gemeenten staan we voor een enorme uitdaging op het gebied van energiebesparing. Gelukkig wordt er al veel gedaan en is er ook nog zo veel mogelijk. Maar de meeste huiseigenaren en marktpartijen zien door de bomen het bos niet meer en verdwalen in de mogelijkheden. Dit energieloket is hier een goed antwoord op en is daarom onmisbaar in onze regio.”

Doelstelling

Het Nieuwe Wonen Rivierenland heeft als doel om in het jaar 2020  in totaal 7600 woningeigenaren in de regio Rivierenland te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Dit kan met behulp van digitale informatie, persoonlijke hulp via telefoon, e-mail of van energiecoaches en energieadviseurs.

Startpunt energiebesparing

Op www.hetnieuwewonenrivierenland.nl kunnen huiseigenaren terecht voor onder andere:

  • energiecheck voor inzicht in het energieverbruik
    • snel en gratis energieadvies op maat door online een QuickScan van de woning te doen.
    • beoordeling of het dak geschikt is voor zonnepanelen.
    • informatie over energielabels, financieringen en subsidies
  • een overzicht van deskundige bedrijven in de buurt.
    • handige checklijsten voor het aanvragen en beoordelen van offertes.

Samenwerking bedrijven in Rivierenland

Bedrijven zoals aannemers, installateurs, makelaars en hypotheekverstrekkers hebben nu al regelmatig te maken met klanten die vragen naar de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Het Energieloket Rivierenland fungeert ook als platform voor deze bedrijven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van  

 

EU en OP oost logo